Zwemschool

Menu

Info

De Zeepaardjes (witte badmuts)

De zee-egels (roze badmuts)

De Zeehondjes (oranje badmuts)

De Dolfijnen (rode badmuts)


Kinderen vanaf 5 jaar kunnen terecht in de zwemschool. Hier wordt de basis gelegd om een lengte van 25 m in “het grote bad” te kunnen zwemmen. Zowel schoolslag als vrije slag worden hier spelenderwijs aangeleerd. De nadruk ligt niet op het competitieve maar op het plezier dat uw kind ervaart tijdens het (leren) zwemmen.

Er wordt voor gekozen om 1x per jaar een diploma uit te reiken aan de zwemmertjes. Hierop wordt aangeduid welke vaardigheden reeds verworven zijn en waar moet aan gewerkt worden. De items die op het diploma staan, komen gedeeltelijk overeen met de overgangscriteria van de groep waarin uw kind zich bevindt.

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen ook deelnemen aan de “Paco-wedstrijden“. Uiteraard kunnen ook kinderen die bij de “Jeugd” zwemmen hieraan deelnemen.

De zwemschool bestaat uit 4 groepen:

  1. Groep 1: De zeepaardjes: De kleinste zwemmertjes maken kennis met het water aan de hand van drijf- en duikoefeningen om hun watergevoel te optimaliseren. Ook de beenbeweging van crawl wordt geïnitieerd.
  2. Groep 2: De zeeëgels: Onze zeeëgels leren aandacht besteden aan de techniek van het rugcrawl. Ze maken ook kennis met de beenbewegingen van rug en crawl.
  3. Groep 3: De zeehondjes: Deze zwemmertjes werken vooral aan de ademhaling en borstcrawl. Er wordt gestart met het zwemmen van 25m in het grote bad.
  4. Groep 3+: De dolfijnen: Hier wordt gewerkt aan de verfijning van de techniek (vooral bij schoolslag). De overgang van het kleine instructiebad naar het grote bad wordt voorbereid.

Als de zwemmertjes deze groepen succesvol hebben doorlopen, mogen ze overgaan naar het grote bad.

U word uitgenodigd op ons volgend testmoment klik hier