TOP : Time Out tegen Pesten

De Vlaamse sportsector zet in 2017 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze visie en vragen mee om een Time Out tegen Pesten.

top_sitePesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het thema pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders worden in 2017 geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

De campagne loopt het hele jaar door onder de titel Time Out tegen Pesten, ofwel ‘TOP in de sport’.

Nadat tal van topsporters de campagne steunden via de sociale media (#TOPindesport), is het nu aan de clubs om een Time Out te vragen en het thema pesten op de agenda te zetten.

Wij zeggen alvast luidop : Time Out tegen Pesten!

Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de campagne: www.topindesport.be. Je kan ook altijd terecht bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) voor informatie over pesten en andere ethische thema’s (www.ethischsporten.be).

Tenslotte willen we nog even aanstippen dat u binnen AZL een vertrouwenspersonen kunt aanspreken: Thomas Aelbrecht. Contactinformatie is te vinden onder het menu-item Info en dan Club API.

AZL is er trots op dat pesten niet voorkomt in de club. En dat zullen we samen zo houden !